Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Detaylı Kaynakça Yazımı
 • Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır
 • Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır
 • Elektronik Kaynakların Kaynakçası Nasıl Yazılır
 • Bağlantılı Yazılar

  09 | Kaynakça

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır.

  Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur.

  Örnek:
  Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

  Detaylı Kaynakça Yazımı


  Kitap Kaynakçası Nasıl Yazılır


  Bulunması gereken bilgiler:
  § Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
  § Yayın tarihi (ayraç içinde)
  § Eser adı (koyu ya da italik)
  § Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)
  § Yayın yeri (ardından: gelir)
  § Yayın evi

  Örnekler:
  Tek Yazarlı Kitaplar

  Uçan, A. (1994). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik
  Ansiklopedisi Yayınları.

  Çok Yazarlı Kitaplar
  Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadlıoğlu
  Matbaası.

  Editörü Olan Kitaplar
  De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance.
  New York: Peter Lang

  Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
  Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

  Makale Kaynakçası Nasıl Yazılır


  Bulunması gereken bilgiler:
  § Yazar adı (soyadı, adı)
  § Yayın tarihi (ayraç içinde)
  § Makale Adı
  § Dergi adı (koyu ya da italik)
  § Cilt numarası
  § Sayısı
  § Sayfa numarası

  Örnek:
  Kızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
  Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).

  Gazete
  Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.
  (5 Temmuz 2002).

  Ansiklopedi
  Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,
  Ankara: 3B Yayıncılık

  Bildiri
  Sevgi, A.(2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni.Cumhuriyetimizin 80.
  Yılında Müzik Sempozyumu. (26 -31 Ekim 2003). Malatya: İnönü Üniversitesi.

  Tez
  Tekin, E. (2004). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
  Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

  Elektronik Kaynakların Kaynakçası Nasıl Yazılır


  Bulunması gereken bilgiler
  § Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
  § Yayın tarihi (ayraç içinde)
  § Belgenin adı
  § URL (üçgen ayraç içinde)
  § Erişim tarihi

  Örnek:
  Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-
  Temporal Task Performance of Young Children. http://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction. html (30 Nisan 2002).